WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Strategia

Strategia na lata 2014-2019

Głównym celem CIECH S.A. jest maksymalizacja wartości spółki przy koncentracji na segmencie sodowym.  Cele strategiczne Grupy CIECH obejmują ponadto:

 • wzrost przychodów w segmencie sodowym;
 • podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin;
 • wzrost EBITDA znormalizowanej;
 • wzrost wartości Spółki.

Strategia Grupy CIECH zakłada stabilny i organiczny rozwój organizacji poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych i ciągłe doskonalenie operacyjne firmy, przy jednoczesnej kontynuacji działań mających za zadanie redukcję kosztów operacyjnych. Wzrost wartości CIECH S.A. ma opierać się przede wszystkim na rozwoju podstawowych segmentów działalności Grupy – sodowym i organicznym.

Realizacja celów strategicznych:

 • segment sodowy - wzmocnienie pozycji lidera na kluczowych rynkach europejskich poprzez między innymi rozbudowę mocy produkcyjnych, efektywne dotarcie do nowych klientów oraz budowanie pozycji preferowanego dostawcy;
 • segment organiczny - konsekwentne wzmacnianie pozycji rynkowej poprzez między innymi wzrost efektywności produkcji oraz zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych. Systematyczny rozwój kanałów dystrybucyjnych oraz działań marketingowych celem skuteczniejszego dotarcia do klientów. Rozwój produktów organicznych wysoko przetworzonych, dostosowanych do wymagań klientów, dywersyfikacja produktowa oraz rozwój działalności badawczo – rozwojowej (Centrum R&D w Nowej Sarzynie);
 • segment krzemiany i szkło - ukończenie inwestycji odtworzeniowych, zapewniających w długim terminie wysoką jakość i efektywność kosztową produkcji;
 • aktywne działania w celu identyfikacji i realizacji nowych inicjatyw rozwojowych, ukierunkowanych na budowę wartości Grupy CIECH.

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy CIECH:

 • średnioroczne przychody ze sprzedaży (2014 – 2019): około 3.8 mld PLN;
 • średnioroczna EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): około 660 mln PLN;
 • średnioroczna marża EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): około 17%;
 • osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 1,00 w 2019 roku. 


Do obliczenia wskaźnika założono średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 3%. Wartości dywidendy oraz jej wypłata będą zależeć od sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej Grupy CIECH.

Strategia Grupy CIECH na lata 2014 – 2019 została przyjęta przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. 3 listopada 2014 roku. Powstała z inspiracji Kulczyk Investments - większościowego akcjonariusza spółki, który wspiera CIECH także w jej realizacji.

do góry