Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Zarząd CIECH

Dawid Jakubowicz

Prezes Zarządu

 

10 września 2018 roku Dawid Jakubowicz został powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu CIECH S.A.


Doświadczenie zawodowe
Dawid Jakubowicz jest Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A.. Związany z Kulczyk Investments od 2010 roku, gdzie zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Jest cenionym ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. Od 2014 roku wpisany na listę Biegłych Rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. W przeszłości pracował dla międzynarodowej firmy KPMG Audyt, gdzie odpowiadał za badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów z wielu branż.


Wykształcenie
Ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie, posiada tytuł MBA Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Do góry