Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Zarząd CIECH

Kamil Majczak

Prezes Zarządu

 

Od 27 maja 2023 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A., a, wcześniej, od czerwca 2022, roku pełnił funkcję Członka Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialnego za strategię i transformację biznesową. Z Grupą CIECH związany od 2018 roku, gdy objął stanowisko Dyrektora Działu Strategii w CIECH S.A., odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy.

 

W latach 2020-2021 równolegle pełnił rolę Prezesa Zarządu CIECH Żywice.  

 

Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w CIECH należą: przygotowanie strategii Grupy na lata 2019-2021 oraz lata 2022-2024 i wsparcie w ich wdrożeniu, a ponadto koordynacja działań związanych ze wzrostem efektywności w biznesie sodowym (digitalizacja), przygotowanie planu modernizacji źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią ESG, a także przegląd biznesów Grupy, w tym przeprowadzenie procesu sprzedaży biznesu CIECH Żywice za 160 mln zł w 2021 roku.

 

Doświadczenie zawodowe

Od 2018 do 2021 roku Kamil Majczak pracował także dla Kulczyk Investments. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dla firmy doradztwa strategicznego Bain & Company w Warszawie i Melbourne (2014-2018) oraz firmy doradczej PricewaterhouseCoopers w Londynie (2012-2014).

 

Wykształcenie

Kamil Majczak jest absolwentem studiów magisterskich z ekonomii na University of Cambridge oraz studiów licencjackich z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Do góry