Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Raport bieżący nr: 13/2012
Data raportu: 2012-04-16
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu :

Zarząd Ciech SA, działając na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Informacje przekazane do publicznej wiadomości dostępne są na stronie internetowej Ciech SA: www.ciech.com, oraz w siedzibie Ciech SA w Warszawie, ul. Puławska 182Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Bąbaś – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011

Do góry