Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech SA

Raport bieżący nr: 15/2012
Data raportu: 2012-04-27
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech SA
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA w dniu 26 kwietnia 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Ciech SA:

Zygmunta Kwiatkowskiego

Macieja Lipca

 

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane oddzielnym raportem bieżącym.

 

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA w dniu 26 kwietnia 2012 roku odwołało ze składu Zarządu:

Ryszarda Kunickiego – Prezesa Zarządu

Andrzeja Bąbasia – członka Zarządu

Rafała Rybkowskiego – członka Zarządu


Zarząd Ciech SA informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza Ciech SA podjęła uchwałę w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej: Dariusza Krawczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Ciech SA do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu Spółki do minimalnej liczby określonej w Statucie Ciech SA, jednak nie dłużej niż na okres trzech miesięcy i Macieja Lipca do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Ciech SA do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu Spółki do minimalnej liczby określonej w Statucie Ciech SA, jednak nie dłużej niż na okres trzech miesięcy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry