Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Ciech SA

Raport bieżący nr: 16/2012
Data raportu: 2012-04-27
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Ciech SA
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu numer 15/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarząd Ciech SA przekazuje życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2012 rok, zgodnie z ich oświadczeniami:


Zygmunt Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – Wydział Matematyki Fizyki i Chemii (1979). Ukończył studia podyplomowe dla kadry zarządzającej banków na wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1997). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł Doctorate Major in Business Administration na University of Nort West Columbia (2004). Odbył kursy i szkolenia z zakresu analizy finansowej, zarządzania, instrumentów finansowych i zagadnień giełdy papierów wartościowych.

W latach 2002-2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Z.A. Puławy. W latach 2012-2011 był Prezesem Zarządu Wiko Company S.A. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Kruszywa Niemce S.A. oraz prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Cooperation and Global Consulting Zygmunt Kwiatkowski.

Zasiadał w radach nadzorczych Z.A. Puławy (2001-2002), Z.Ch. Police S.A. (2010), F.S. Holding w Lublinie (2002). Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Z.A.O. A.F.K. w Kiemierowie (Rosyjska Federacja) – budowa kombinatu przerobu drewna oraz zasiada w Radzie Nadzorczej P.P.M.B. Niemce S.A.

Pan Zygmunt Kwiatkowski oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

 

Maciej Lipiec – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000 r.) , ukończył Małopolską Szkołę Administracji Publicznej/Uniwersytet w Kopenhadze z tytułem Master of Public Administration (MPA), był stypendystą na Uniwersytecie w Sztokholmie (School of Business).

W latach 2000 – 2002 pracował w Commercial Union Financial Services i PTE Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK. W latach 2002 – 2003 był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie EFS. W latach 2003 – 2004 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy w Ministerstwie Gospodarki Pracy. W latach 2004 – 2005 był dyrektorem Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2005 – 2011 był zatrudniony w Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w firmie Operator ARP Sp. z o.o. Posiada certyfikaty Project Manager PRINCE2 i Risk Manager.
Zasiadał w radach nadzorczych w Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. (2005 – 2006), Operator ARP Sp. z o.o. (2007 – 2011) oraz Z.E. Elsen S.A. (od 2011).

Pan Maciej Lipiec oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry