Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Uchwały Rady Nadzorczej Ciech SA

Raport bieżący nr: 20/2012
Data raportu: 2012-05-25
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Uchwały Rady Nadzorczej Ciech SA
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA informuje, iż Rada Nadzorcza Ciech SA - po przeprowadzeniu postępowania konkursowego - rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ciech SA kandydaturę Pana Dariusz Krawczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Ciech SA oraz kandydaturę Pana Andrzeja Kopcia na stanowisko Członka Zarządu Ciech SA odpowiedzialnego za obszar finansów spółki. Ponadto Rada Nadzorcza Ciech SA zdecydowała o nierekomendowaniu żadnego kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu Ciech SA odpowiedzialnego za obszar restrukturyzacji oraz rekomendowanie powierzenia wyżej wymienionego zakresu kompetencji kandydatowi rekomendowanemu przez Radę na stanowisko Prezesa Zarządu Ciech SA.

W załączniku Zarząd Ciech SA przesyła życiorysy rekomendowanych kandydatów, oraz Sprawozdanie z przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Ciech SA konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Ciech SA, Członka Zarządu Ciech SA odpowiedzialnego za obszar finansów, oraz Członka Zarządu Ciech SA odpowiedzialnego za restrukturyzację.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Sprawozdanie z przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Ciech SA konkursu

.pdf Dariusz Krawczyk – CV

.pdf Andrzej Kopeć – CV

Do góry