Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2012 roku

Raport bieżący nr: 24/2012
Data raportu: 2012-05-28
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 maja 2012 roku.

    1.Skarb Państwa
    Liczba głosów 20 407 437
    % udział w ogólnej liczbie głosów 38.72%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 62.86%
    2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny
    Liczba głosów 4 500 000
    % udział w ogólnej liczbie głosów 8.54%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 13.86%
    3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" S.A.
    Liczba głosów 3 140 000
    % udział w ogólnej liczbie głosów 5.96%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 9.67%
    4. Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.
    Liczba głosów 2 634 996
    % udział w ogólnej liczbie głosów 5.00%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 8.12%


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry