Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Odstąpienie od umowy sprzedaży spółki zależnej

Raport bieżący nr: 26/2012
Data raportu: 2012-05-31
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Odstąpienie od umowy sprzedaży spółki zależnej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku, informuje o odstąpieniu w dniu 30 maja 2012 roku, od Warunkowej umowy sprzedaży udziałów POLFA Sp. z o. o. zawartej z Invest Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 lipca 2011 roku. Powodem odstąpienia przez Ciech SA od umowy jest niespełnienie przez Invest Pharma warunku dokonania zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę Ceny Sprzedaży oraz nie dokonanie potwierdzenia faktu zabezpieczenia tej kwoty.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry