Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący nr: 28/2012
Data raportu: 2012-06-25
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA w dniu 25 czerwca 2012 roku.

1. Skarb Państwa
Liczba głosów 20 407 437
% udział w ogólnej liczbie głosów 38.72%
% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 72.94%

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" S.A.
Liczba głosów 3 140 000
% udział w ogólnej liczbie głosów 5.96%
% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 11.22%

3. Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Liczba głosów 2 634 996
% udział w ogólnej liczbie głosów 5.00%
% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 9.42%.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę :
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry