Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr: 29/2012
Data raportu: 2012-08-06
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z nabyciem akcji Ciech S.A. przez osobę związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, Panem Waldemarem Majem. Zgodnie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Emitent przekazuje następujące informacje otrzymane od osoby obowiązanej:

 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Umowa cywilno-prawna: wniesienie akcji do funduszu 98 922 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 17,90 PLN dokonane 24 lipca 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 31 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 3 008 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,25 PLN dokonane 17 lipca 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 9 762 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 18,30 PLN dokonane 22 maja 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 2 017 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 17,85 PLN dokonane13 marca 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 7 798 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 18,62 PLN dokonane18 stycznia 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 7 842 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 18,38 PLN dokonane 17 stycznia 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 1 593 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 15,93 PLN dokonane 7 grudnia 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 2 500 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 15,75 PLN dokonane 6 grudnia 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 852 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 15,99 PLN dokonane 5 grudnia 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 20 000 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 16,20 PLN dokonane 1 grudnia 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 29 200 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 13,91 PLN dokonane 13 października 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 15 300 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,50 PLN dokonane 29 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 10 710 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,60 PLN dokonane 28 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 3 060 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,75 PLN dokonane 27 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 9 180 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 20,00 PLN dokonane 26 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 39 197 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,67 PLN dokonane 21 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Kupno 34 573 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,00 PLN dokonane 19 stycznia 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 8 800 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 20,13 PLN dokonane 19 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 2 188 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,86 PLN dokonane 20 lipca 2011 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.
 • Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Opis transakcji: Sprzedaż 24 945 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 19,45 PLN dokonane 31 stycznia 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informację sporządzono 20 lipca 2012 roku w Warszawie.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry