Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana sposobu połączenia Ciech SA ze spółkami zależnymi: Soda Mątwy SA i Janikosoda SA

Raport bieżący nr: 31/2012
Data raportu: 2012-08-28
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat : Zmiana sposobu połączenia Ciech SA ze spółkami zależnymi: Soda Mątwy SA i Janikosoda SA
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu :
Zarząd Ciech SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2012 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Ciech SA ze spółkami zależnymi: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. (Soda Mątwy S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, 88-101, ul. Fabryczna 4 , oraz Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. (Janikosoda S.A.) z siedzibą w Janikowie 88-160, ul. Przemysłowa 30, informuje o podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów podziału oraz sprawozdań uzasadniających podziały i odstąpienia od realizacji połączenia Ciech SA z Soda Mątwy S.A. i Janikosoda S.A. według przyjętych w dniu 29 sierpnia 2011 roku planów połączenia. Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, poprzez przeniesienie na Ciech (będącą spółką przejmującą) części majątku Janikosoda oraz części majątku Soda Mątwy (spółki dzielone) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego (podział przez wydzielenie). Decyzja o zmianie sposobu połączenia została podjęta przez Zarząd Ciech, gdyż przeprowadzone pogłębione analizy sposobów połączenia spółek: JANIKOSODA S.A. i SODA MĄTWY S.A. z CIECH S.A. wskazały na możliwości zastosowania bardziej optymalnego z punktu widzenia zaangażowanych spółek sposobu połączenia niż określone w przyjętym wcześniej Planie Połączenia. Przyjęty przez Zarząd Ciech S.A. model połączenia będzie realizowany po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej i przyjęciu go przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry