Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 3/2012
Data raportu: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA w dniu 19 stycznia 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Ciech SA następujących jej członków:

  •     Jacka Goszczyńskiego,
  •     Krzysztofa Salwacha.


Ponadto Zarząd CIECH S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA w dniu 19 stycznia 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Ciech SA:

  •     Dariusza Krawczyka,
  •     Mariusza Obszyńskiego.


Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Ciech SA zostaną przekazane oddzielnym raportem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu


Do góry