Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 29 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr: 33/2012
Data raportu: 2012-08-30
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 29 sierpnia 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA w dniu 29 sierpnia 2012 roku. Skarb Państwa: Liczba głosów 19 972 900 % udział w ogólnej liczbie głosów 37,89% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 63,27% ING Otwarty Fundusz Emerytalny: Liczba głosów 4.000.000 % udział w ogólnej liczbie głosów 7,59% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 12,67% Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" S.A.: Liczba głosów 3 140 000 % udział w ogólnej liczbie głosów 5.96% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 9,95% Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment Management S.A:. Liczba głosów 2 634 996 % udział w ogólnej liczbie głosów 5.00% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 8,35%.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry