Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wypowiedzenie umów pożyczek jednostce zależnej oraz podniesienie kapitału zakładowego jednostki zależnej

Raport bieżący nr: 38/2012
Data raportu: 2012-10-02
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wypowiedzenie umów pożyczek jednostce zależnej oraz podniesienie kapitału zakładowego jednostki zależnej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech [Emitent] informuje, iż w dniu 1 października 2012 roku, nastąpiło wypowiedzenie umów pożyczek udzielonych przez Emitenta jednostce zależnej, Zakładom Chemicznym Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy [Zachem], o których mowa w raportach bieżących numer: 62/2010 z dnia 28 października 2010 roku oraz 30/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku. Jednocześnie Emitent przyjął ofertę objęcia 23 000 000 akcji serii B, emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej przez Zachem po cenie nominalnej 10 złotych za akcję i pokrycie podwyższonego kapitału przez potrącenie zobowiązań Emitenta z tytułu podwyższenia z należnością Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych Zachem. Dokapitalizowanie Zachem jest częścią programu restrukturyzacji tej spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry