Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawiadomienie od akcjonariusza w sprawie spadku zaangażowania

Raport bieżący nr: 39/2012
Data raportu: 2012-10-10
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza w sprawie spadku zaangażowania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA ("Emitent"), działając na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA ("PPIM") o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zakresie instrumentów wchodzących w skład portfeli wszystkich klientów PPIM. Ponadto Emitent otrzymał zawiadomienia od PPIM w imieniu funduszy inwestycyjnych, których portfelami PPIM zarządza w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. W załaczniku Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Raport ws. zmniejszenia zaangażowania PPIM

Do góry