Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA

Raport bieżący nr: 4/2012
Data raportu: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA w dniu 19 stycznia 2012 roku:

    1. Skarb Państwa
    Liczba akcji 20 407 437
    Liczba głosów 20 407 437
    % udział w ogólnej liczbie głosów 38.72%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 71.06%
    
    2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" S.A.
    Liczba akcji 2 688 000
    Liczba głosów 2 688 000
    % udział w ogólnej liczbie głosów 5.10%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 9.36%
    
    3. Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment   Management S.A.
    Liczba akcji 2 634 995
    Liczba głosów 2 634 995
    % udział w ogólnej liczbie głosów 5.00%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 9.17%
    
    4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
    Liczba akcji 1 600 000
    Liczba głosów 1 600 000
    % udział w ogólnej liczbie głosów 3.04%
    % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5.57%


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu


Do góry