Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku

Raport bieżący nr: 42/2012
Data raportu: 2012-10-16
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zawarciu aneksu oraz umowy zmieniającej i ujednolicającej (ang. amendment and restatement agreement) do umowy kredytowej zawartej przez Ciech S.A. w dniu 10 lutego 2011 roku z Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 12/2011. Aneks oraz umowa zmieniająca wejdą w życie pod warunkiem podjęcia przez Ciech S.A. oraz pozostałe spółki z Grupy Ciech będące stronami tej umowy kredytowej odpowiednich uchwał korporacyjnych, które są wymagane na podstawie przepisów prawa lub umów (albo statutów w przypadku spółek akcyjnych) tych spółek.

Powyższy aneks oraz umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadzają następujące kluczowe zmiany do powyższej umowy kredytowej:

  • przedłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytów do dnia 31 stycznia 2017 roku;
  • zmiana harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytów terminowych;
  • zmiana mechanizmu kalkulacji poziomów marży od udzielonych kredytów;
  • zmiana postanowień dotyczących poziomów wskaźników finansowych, do zachowania których zobowiązany jest Ciech S.A.: (i) zastąpienie dotychczasowych wskaźników pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR) wskaźnikiem ujednoliconym, oraz (ii) zmiana poziomów wskaźnika dźwigni finansowej netto;
  • wprowadzenie zobowiązania dotyczącego rocznych limitów nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez Ciech S.A. oraz istotne spółki z Grupy Ciech; oraz
  • anulowanie zaangażowania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielanego przez  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, połączone z wygaśnięciem wszelkich praw i obowiązków Europejskiego Banku Odbudowy wynikających z powyższej umowy kredytowej.Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry