Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wejście w życie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 r.

Raport bieżący nr: 44/2012
Data raportu: 2012-10-30
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wejście w życie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o spełnieniu w dniu 29 października 2012 roku warunku zawieszającego wejście w życie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku zawartej przez Ciech S.A. z Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., opisanego w raporcie bieżącym nr 42/2012.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu

 


Do góry