Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej, ZCh Zachem SA

Raport bieżący nr: 46/2012
Data raportu: 2012-10-31
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej, ZCh Zachem SA
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 2 października 2012 roku, informuje, że w dniu 31 października Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w jednostce zależnej Emitenta, Zakładach Chemicznych Zachem S.A. [Zachem] o kwotę 230.000 tys. PLN. Wszystkie akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Zachem objął Emitent. Do podwyższenia kapitału zakładowego Zachem Emitent zobowiązał się w Aneksie do Umowy sprzedaży akcji Zachem z dnia 29 marca 2006 r. [Umowa Prywatyzacyjna], o którym mowa w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 30 października 2012.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry