Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy

Raport bieżący nr: 47/2012
Data raportu: 2012-10-31
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech [Emitent] informuje, iż w dniu 31 października 2012, Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie warunkowej umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska Sp. z o.o., o której mowa w raporcie bieżącym numer 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku [Umowa]. Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta stanowiła jeden z warunków zawieszających Umowy.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry