Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Ciech

Raport bieżący nr: 5/2012
Data raportu: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Ciech
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku Zarząd Ciech przekazuje życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej, powołanych dniu 19 stycznia 2012 roku, zgodnie z ich oświadczeniami:

Mariusz Obszyński


Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny.

Pracował m.in. w PGNiG SA jako doradca zarządu, dyrektor departamentu fuzji i przejęć w Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz dyrektor biura nadzoru właścicielskiego spółki Nafta Polska SA. W trakcie pracy w Nafcie Polskiej SA zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Rafineria Czechowice SA z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, Zakłady Chemiczne Police SA z siedzibą w Policach, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA z siedzibą w Tarnowie oraz grupa LOTOS SA z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA. Aktualnie zatrudniony jest w spółkach PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE EJ1 Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora biura ds. kapitałowych.

Pan Mariusz Obszyński oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Dariusz Krawczyk

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1993 r.), ukończył Studium Podatkowe (1996 r.), Studium Menadżerskie (1997 r.) oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy (2002 r.) w Szkole Głównej Handlowej. Od 1993 posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1993 – 1998 pracował w Biurze Maklerskim Banku Handlowego, Centrum Operacji Kapitałowych, na stanowisku dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży. W latach 1998 - 1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu w Expandia Polska SA. W latach 1999-2000 był dyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w PKO BP. W 2001 roku został członkiem Zarządu w Nafcie Polskiej SA. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w PKN ORLEN SA. W latach 2002-2003 - dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE SA. W latach 2004-2005 – prezes Zarządu PSE Centrum SA. W latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu Synthos SA.

Członek licznych rad nadzorczych, m.in. Rafineria Trzebinia SA., Rafineria Glimar SA, II Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA, Huta Buczek SA, Warszawska Giełda Towarowa SA, Warta Vita SA, Petrolot Sp. z o.o., Petrogaz Płock, Kaučuk a.s., Active Zone Group SA, Firekom SA. Obecnie jest przewodniczącym rad nadzorczych w Firekom SA oraz Active Zone Group SA.

Pan Dariusz Krawczyk oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Bąbaś – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry