Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 listopada 2012 roku

Raport bieżący nr: 54/2012
Data raportu: 2012-11-19
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 listopada 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA [Emitent] informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 27 listopada 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Emitenta przy ul.Puławskiej 182, 02-670 Warszawa. W załączniku Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Załącznik do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do góry