Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 listopada 2012 roku

Raport bieżący nr: 58/2012
Data raportu: 2012-11-27
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 listopada 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent] przekazuje w załączniku treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA, które wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 19 listopada 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 54/2012. Treść uchwał podjętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 54/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do góry