Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 59/2012
Data raportu : 2012-11-28
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu :
Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA, o którym mowa w raportach bieżących nr 43/2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz 54/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku, które zakończyło obrady w dniu 27 listopada 2012 roku.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach:

    1. Skarb Państwa;
    § Liczba głosów: 19 972 900
    § Udział w ogólnej liczbie głosów: 37,89%
    § Udział w liczbie głosów na NWZ: 79,22%
    2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień";
    § Liczba głosów: 3 140 000
    § Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,96%
    § Udział w liczbie głosów na NWZ: 12,45%
    3. Government of Norway;
    § Liczba głosów: 1 301 661
    § Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,47%
    § Udział w liczbie głosów na NWZ: 5,16%

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ po wznowieniu obrad:

    1. Skarb Państwa;
    § Liczba głosów: 19 972 900
    § Udział w ogólnej liczbie głosów: 37,89%
    § Udział w liczbie głosów na NWZ: 73,94%
    2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień";
    § Liczba głosów: 3 140 000
    § Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,96%
    § Udział w liczbie głosów na NWZ: 11,62%
    3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK;
    § Liczba głosów: 1 800 000
    § Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,42%
    § Udział w liczbie głosów na NWZ: 6,66%

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry