Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz (ii) udzielenie przez spółki zależne wobec Ciech S.A. poręczenia za zobowiązania z tytułu obligacji rządzonych prawem polskim.

Raport bieżący nr : 62/2012
Data raportu : 2012-12-05
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz (ii) udzielenie przez spółki zależne wobec Ciech S.A. poręczenia za zobowiązania z tytułu obligacji rządzonych prawem polskim.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :
Zarząd Ciech SA [Emitent] przekazuje w załączniku raport bieżący w sprawie emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz udzielenia przez spółki zależne wobec Ciech S.A. poręczenia za zobowiązania z tytułu obligacji rządzonych prawem polskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę :
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Załącznik do raportu

Do góry