Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Emisja obligacji wewnątrzgrupowych oraz ustanowienie zabezpieczeń i udzielenie gwarancji przez spółki zależne w związku z emisją obligacji

Raport bieżący nr: 63/2012
Data raportu: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Emisja obligacji wewnątrzgrupowych oraz ustanowienie zabezpieczeń i udzielenie gwarancji przez spółki zależne w związku z emisją obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent] w załączeniu przekazuje raport bieżący w sprawie przeprowadzenia przez Ciech S.A. w dniu 6 grudnia 2012 r. emisji obligacji wewnątrzgrupowych rządzonych prawem polskim do kwoty 245.000.000 euro, przystąpienia w dniu 6 grudnia 2012 r. wybranych spółek zależnych wobec Ciech S.A. do umowy zawartej w dniu 28 listopada 2012 r. określającej warunki emisji obligacji oraz udzielenia gwarancji (indenture), udzielenia w dniu 6 grudnia 2012 r. przez wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. gwarancji na podstawie umowy zawartej w dniu 28 listopada 2012 r. określającej warunki emisji obligacji oraz udzielenia gwarancji (indenture), ustanowienia w dniu 6 grudnia 2012 r. zabezpieczeń długów równoległych wykreowanych na podstawie umowy między wierzycielami z dnia 28 listopada 2012 roku; oraz niespełnienia się negatywnych warunków pod umową zawartą w dniu 28 listopada 2012 r. określającą warunki emisji obligacji oraz udzielenie gwarancji (indenture)


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę :
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Załącznik do raportu

Do góry