Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rejestracja zmiany Statutu Ciech SA

Raport bieżący nr: 66/2012
Data raportu: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Rejestracja zmiany Statutu Ciech SA
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent] informuje, iż w dniu 6 grudnia powziął informację o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy KRS, zmiany w statucie Ciech SA przyjętej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA z dnia 29 sierpnia 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Ciech SA uwzględniający zarejestrowane zmiany.
 


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Załącznik do raportu

Do góry