Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rozwiązanie umowy znaczącej jednostki zależnej

Raport bieżący nr: 68/2012
Data raportu: 2012-12-14
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Rozwiązanie umowy znaczącej jednostki zależnej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :
Zarząd Ciech SA [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2012 z dnia 12 października 2012 roku, informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od jednostki zależnej, Zakładów Chemicznych Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy [Zachem], o rozwiązaniu umowy zawartej z Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC [Air Products], o której Emitent informował w raportach bieżących numer 63/2007 oraz 4/2010.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry