Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Obligacji Krajowych serii 01 i 02

Raport bieżący nr: 72/2012
Data raportu: 2012-12-21
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Obligacji Krajowych serii 01 i 02
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. [Emitent] informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu BondSpot S.A. z dnia 21 grudnia 2012 roku Obligacje Ciech S.A. serii 01 i 02, o emisji których Emitent informował w raporcie bieżącym numer 62/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku, zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry