Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI

Raport bieżący nr: 10/2013

Data raportu: 2013-02-28

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku, informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 podpisany został aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska Sp. z o.o.[Umowa] zawartej pomiędzy Emitentem oraz jednostką zależną Emitenta, Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. [Zachem] a spółkami BASF Polska Sp. z o.o. oraz BASF SE [Strony Umowy]. Jak informował Emitent w raporcie bieżącym numer 41/2012 z dnia 12 października, zgodnie z Umową, spełnienie warunków zawieszających związanych z czynnościami Emitenta i Zachem miało nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 roku, natomiast warunek zawieszający w postaci zgód odpowiednich organów antymonopolowych do dnia 28 lutego 2013 roku. Ponieważ ostatni z warunków zawieszających, w postaci uzyskania wszystkich koniecznych zgód organów antymonopolowych, mógłby się nie ziścić do pierwotnie ustalonego terminu 28 lutego 2013 roku, Strony Umowy zawarły w dniu 27 lutego 2013 Aneks, na mocy którego dokonano przedłużenia terminu na spełnienie się warunków zawieszających do dnia 31 marca 2013 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry