Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Spełnienie warunków zawieszających umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI

Raport bieżący nr: 11/2013

Data raportu: 2013-03-01

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Spełnienie warunków zawieszających umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku, w sprawie umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska Sp. z o.o.[Umowa] zawartej pomiędzy Emitentem oraz jednostką zależną Emitenta, Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. [Zachem] a spółkami BASF Polska Sp. z o.o. oraz BASF SE [Strony Umowy], informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku powziął wiadomość o udzieleniu przez Antymonopolowy Komitet Ukrainy (ukraiński organ ochrony konkurencji) zgody na przeprowadzenie transakcji będącej przedmiotem Umowy, a tym samym o ziszczeniu się ostatniego warunku zawieszającego Umowy w postaci uzyskania zgód wszystkich odpowiednich organów antymonopolowych. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających (o ziszczeniu się bądź bezprzedmiotowości pozostałych warunków Emitent informował w raportach bieżących nr 47/2012, 50/2012, 53/2012, 67/2012 i 4/2013 a o przedłużeniu terminu do ziszczenia się warunków – w raporcie bieżącym nr 10/2013), Strony Umowy planują dokonanie uzgodnionych w Umowie czynności zamknięcia transakcji w ciągu 7 dni roboczych od ziszczenia się ostatniego warunku bądź w innym dniu ustalonym przez strony.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry