Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zamknięcie transakcji sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych

Raport bieżący nr: 12/2013

Data raportu: 2013-03-12

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zamknięcie transakcji sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie warunkowej umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska Sp. z o.o. [Umowa], zawartej pomiędzy Emitentem oraz jednostką zależną Emitenta, Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. [Zachem] a spółkami BASF Polska Sp. z o.o. oraz BASF SE [Strony Umowy], jak też w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ziszczenia się warunków zawieszających Umowy, informuje, iż w dniu 11 marca 2013 roku, Strony Umowy dokonały uzgodnionych w Umowie czynności zamknięcia transakcji, zawierając protokół zamknięcia – potwierdzający przejście na BASF Polska Sp. z o.o., z dniem 11 marca 2013 roku, praw będących przedmiotem Umowy. W dniu 11 marca 2013 roku nastąpiła również zapłata na rzecz Emitenta oraz Zachem przewidzianej w Umowie ceny.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry