Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Uchwały podjęte przez ZWZ Ciech SA w dniu 22 maja 2013 roku

Raport bieżący nr: 17/2013

Data raportu: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ Ciech SA w dniu 22 maja 2013 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. w załączeniu podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 22 maja 2013 roku. 


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ Ciech SA w dniu 22 maja 2013 roku

Do góry