Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr: 18/2013

Data raportu: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. informuje, że w związku z upływem w bieżącym roku kadencji Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. działając na podstawie § 18 pkt 8) Statutu CIECH S.A. w dniu 22 maja 2013 roku powołało na następną wspólną kadencję Zarząd w następującym składzie:

 

Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu 

Andrzej Kopeć - członek Zarządu

Artur Osuchowski - członek Zarządu

 

W związku z niezmiennością składu powołanego Zarządu w stosunku do składu Zarządu poprzedniej kadencji, życiorysy członków Zarządu, w tym ewentualna działalność wykonywana poza działalnością przedsiębiorstwa Spółki, dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ciech.com oraz w załączniku.

Żaden z powołanych członków Zarządu nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych, a ponadto nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf Życiorysy osób zarządząjacych

Do góry