Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Lista akcjonariuszy posiadajacych conajmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2013 roku

Raport bieżący nr: 20/2013

Data raportu: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Lista akcjonariuszy posiadajacych conajmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2013 roku

Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. w załączeniu podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 maja 2013 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf Lista akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZ Ciech SA w dniu 22 maja 2013 roku

Do góry