Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Nowi operatorzy systemu ESPI

Raport bieżący nr: 22/2013

Data raportu: 2013-06-04

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Nowi operatorzy systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie złożonych przez Spółkę wniosków, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce 2 (dwa) nowe konta w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji („system ESPI”), a tym samym ustanowionych zostało 2 (dwóch) nowych operatorów systemu ESPI w osobach: Pani Beata Gawenda i Pan Mariusz Kośmiński.

Operatorami systemu ESPI nadal pozostają Pani Agnieszka Świerczewska i Pan Mariusz Babula.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz § 11 ust. 1 w związku z § 10 ust. 2 i § 16 pkt 5 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry