Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana operatorów systemu ESPI

Raport bieżący nr: 24/2013

Data raportu: 2013-06-26

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Zmiana operatorów systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu: 

CIECH S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce nowe konto w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji („system ESPI”), a tym samym ustanowiony został nowy operator systemu ESPI w osobie Pana Radosława Radowskiego.

Ponadto, Spółka informuje, że:

  • Pani Agnieszka Świerczewska i Pan Mariusz Babula przestali pełnić funkcję operatorów systemu ESPI;
  • Pani Beata Gawenda i Pan Mariusz Kośmiński nadal pełnią funkcję operatorów systemu ESPI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz § 11 ust. 1 w związku z § 10 ust. 2 i § 16 pkt 5 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry