Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Podtrzymanie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 27/2013

Data raportu: 2013-06-27

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Podtrzymanie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym agencja ratingowa Standard & Poor’s Ratings Services („S&P") poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym podtrzymuje przyznany na zlecenie Spółki rating B, z perspektywą stabilną.

O przyznaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku.

 

W załączeniu Emitent przekazuje raport S&P.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry