Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zakończenie postępowania arbitrażowego jednostki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 41/2013

Data raportu: 2013-12-31

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zakończenie postępowania arbitrażowego jednostki zależnej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

​CIECH S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z 7 stycznia 2013 r. (o wszczęciu postępowania arbitrażowego przeciwko jednostce zależnej Emitenta), raportu bieżącego nr 13/2013 z 16 marca 2013 r. (o złożeniu odpowiedzi na pozew oraz pozwu wzajemnego przez jednostkę zależną Emitenta), raportu bieżącego nr 28/2013 z 4 lipca 2013 r. (o uzupełnieniu pozwu wzajemnego przez jednostkę zależną Emitenta) oraz raportu bieżącego nr 37/2013 z 6 grudnia 2013 r. (o zawarciu ugody ze spółkami grupy Air Products) informuje, że powziął wiadomość, że jednostka zależna Emitenta – Infrastruktura Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (wcześniej: „Zakłady Chemiczne Zachem S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy; dalej: „IK S.A.”), otrzymała korespondencję z Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (International Chamber of Commerce, dalej: „ICC”), potwierdzającą wpływ do ICC pism stron postępowania, tj. Air Products Chemicals Europe B.V. i Air Products LLC oraz IK S.A. z cofnięciem wszystkich roszczeń dochodzonych w postępowaniu arbitrażowym. 

 

Postępowanie arbitrażowe zostało więc zakończone zgodnie z postanowieniami ugody, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2013 z 6 grudnia 2013 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry