Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży spółki zależnej

Raport bieżący nr: 7/2013

Data raportu: 2013-01-31

Skrócona nazwa emitenta: CIECH

Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech SA [Emitent] informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku Emitent oraz Alwernia Invest Sp. z o.o. podpisały przedwstępną umowę sprzedaży 2.277.431 akcji stanowiących 99,62% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta, Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. [Alwernia] z siedzibą w Alwernii.

Umowa przedwstępna sprzedaży akcji ma charakter warunkowy i jest uzależniona między innymi od uzyskania zgody UOKiK i spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce Alwernia, w kwocie około 14,2 mln złotych. Cena sprzedaży akcji Spółki została ustalona na poziomie 13,4 mln USD (ok. 41,4 mln złotych wg. kursu średniego NBP z dnia 31 stycznia 2013 roku). Część ceny jest płatna w oprocentowanych ratach.

Zakłady Chemiczne Alwernia to producent związków fosforu i chromu. Wytwarzają również nawozy rolnicze i ogrodnicze. Produkty Zakładów Chemicznych Alwernia znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji środków piorących, garbarstwie, przemyśle spożywczym i mięsnym, w produkcji farb, lakierów, ogrodnictwie oraz rolnictwie.

Alwernia Invest Sp. z o.o. to spółka celowa należąca do międzynarodowej Grupy KERMAS, zajmującej się między innymi produkcją i dystrybucją związków chromu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry