Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Korekta raportu bieżącego 23/2013: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 23/2013 - korekta

Data raportu: 2013-06-05

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Korekta raportu bieżącego 23/2013: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. – działając zgodnie z § 6 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim - informuje o pomyłce w raporcie bieżącym Nr 23/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku dotyczącym wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. W raporcie jest: „Spółka nie korzystała dotychczas z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., (…)”.

Powinno być: „ Spółka nie  korzystała z usług KPMG Audyt Sp.  z o.o. sp. k. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, natomiast  korzystała w zakresie weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników finansowych oraz ich zgodności z poziomami określonymi w umowach kredytowych zawartych w dniach 26 kwietnia 2010 r. i 11 lutego 2011 r. (…)”.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry