Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Podtrzymanie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 13/2014

Data raportu: 2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Podtrzymanie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 13 maja 2014 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s Ratings Services poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym podtrzymuje przyznany na zlecenie Spółki rating B, z perspektywą stabilną.
O przyznaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. O podtrzymaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry