Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętej w dniu 15 maja 2014 roku uchwały

Raport bieżący nr: 14/2014

Data raportu: 2014-05-15
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętej w dniu 15 maja 2014 roku uchwały
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​Zarząd Ciech S.A. („Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („Walne Zgromadzenie”), rozpoczęte w dniu 24 kwietnia 2014 roku, wznowiło obrady w dniu 15 maja 2014 roku. Po wznowieniu obrad Walne Zgromadzenie ponownie zarządziło przerwę w obradach. Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 23 maja 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Emitenta przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014 roku.

Emitent poinformował o pierwszej przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć - Członek Zarządu, Artur Osuchowski - Członek Zarządu


.pdf Załącznik Rb 14/2014

Do góry