Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. podjętych w dniu 23 maja 2014 roku

Raport bieżący nr: 17/2014

Data raportu: 2014-05-23

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. podjętych w dniu 23 maja 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​Zarząd Ciech S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 23 maja 2014 roku, po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („Walne Zgromadzenie”) rozpoczętego w dniu 24 kwietnia 2014 roku.

Emitent poinformował o przerwach w obradach Walnego Zgromadzenia raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku oraz raportem bieżącym nr 14/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Załącznik Rb 17/2014 uchwały ZWZ

Do góry