Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Spór zbiorowy w spółce zależnej CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 33/2014

Data raportu : 2014-06-14
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Spór zbiorowy w spółce zależnej CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

​Zarząd CIECH S.A. (dalej "Spółka") informuje o wstąpieniu w spór zbiorowy przez jeden z działających w spółce Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (dalej: „Spółka Zależna") związków zawodowych. Wszczęcie sporu zbiorowego nastąpiło w wyniku nie uwzględnienia w wyznaczonym terminie (do 13 czerwca 2014 r.) żądań przedstawionych przez ten związek zawodowy. Żądania związku zawodowego dotyczą podwyżki wynagrodzenia pracowników Spółki Zależnej. Mając na celu ochronę interesu Spółki Zależnej, Zarząd Spółki Zależnej podejmie działania zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry