Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

 

Raport bieżący nr : 39/2014

Data raportu : 2014-06-18
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

​Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku Zarząd spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (dalej: „Spółka Zależna") zawiadomił działające w Spółce Zależnej organizacje związkowe o zamiarze dokonania zwolnień grupowych w Spółce Zależnej. Przyczynami planowanego zwolnienia grupowego jest w szczególności konieczność  wprowadzenia zmian organizacyjnych bez dodatkowych inwestycji, mających na celu podniesienie efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy, zakresu zadań pracowników, przeniesienia pracowników pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Spółki Zależnej, modyfikację zakresów zadań poszczególnych pracowników oraz w konsekwencji oczekiwaną przez Spółkę Zależną redukcja kosztów działalności w obszarze kosztów pracy. Spółka Zależna zamierza dokonać zwolnień do 90 pracowników w ramach zwolnienia grupowego w okresie od dnia 28 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry