Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 

Raport bieżący nr : 47/2014

Data raportu : 2014-07-04
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

CIECH S.A. (dalej także jako „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2014 roku, Emitent otrzymał od działającego w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz"), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informację, że Fundusz zamierza zgłosić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 7 lipca 2014 roku kandydaturę Pana Piotra Augustyniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent przekazuje w załączeniu zgłoszenie, o którym mowa powyżej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry