Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. podjętych w dniu 7 lipca 2014 roku

 

Raport bieżący nr : 49/2014

Data raportu : 2014-07-07
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. podjętych w dniu 7 lipca 2014 roku
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. („Emitent"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 7 lipca 2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Rb 49/2014 Zał. Uchwały

Do góry