Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w Soda Polska Ciech S.A.

 

Raport bieżący nr : 55/2014

Data raportu : 2014-07-28
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w Soda Polska Ciech S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014 roku Zarząd spółki Soda Polska Ciech S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: „Spółka Zależna") zawiadomił działające w Spółce Zależnej organizacje związkowe o konieczności dokonania zwolnień grupowych w Spółce Zależnej. Przyczyną planowanego zwolnienia grupowego jest potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z przeprowadzoną w Spółce Zależnej modernizacją i automatyzacją prowadzącą do podniesienia efektywności produkcji, w tym do zmiany organizacji pracy (polegającej na zmianie systemu czasu pracy, połączeniu funkcji i zadań pracowniczych, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki Zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwaną przez Spółkę Zależną redukcją kosztów działalności w obszarze kosztów pracy.

Spółka Zależna zamierza dokonać zwolnień do 155 pracowników w ramach zwolnienia grupowego w okresie od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry